Εκπαίδευση σε αντικείμενα πεζικού

 Στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε απο την ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαίδευση υπο την μορφή σεναρίων σε αντικείμενα πεζικού.

Τα μέλη της Λέσχης κλήθηκαν να δείξουν τις γνώσεις τους τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο σε βασικά αντικείμενα που πρέπει να γνωρίζει κάθε στρατιώτης πεζικού. Επίσης εξετάστηκαν και σε γνώσεις που πρέπει να έχουν σαν ηγήτορες τόσο σαν ομαδάρχες ομάδος πεζικού όσο και σαν διμοιρίτες (οι αξιωματικοί).

Τα αντικείμενα που καλύφτηκαν ήταν;

• Επιθετικός αγώνας πεζικού

• Επιθετικός αγώνας μηχανοκίνητου πεζικού

• Αμυντικός αγώνας πεζικού

• Ναρκοπόλεμος

• Α’ Βοήθειες πεδίου μάχης

• Τακτική κίνηση τμήματος εντός και εκτός δρομολογίου

• Αντιμετώπιση ενεδρεύοντος τμήματος

• Οργάνωση ενέδρας

• Κατάληψη πολυβολείου

• Επικοινωνιες

Είναι σημαντικό οτι κάθε μέλος της ΛΕΦΕΔ πρέπει όχι μόνο να γνωρίζει τα βασικά αντικέιμενα ατομικής τακτικής όπως και αντικείμενα πεζικού αλλά να μπορεί και να ηγηθεί. Έτσι δίδεται μεγάλη έμφαση στο τομέα την διοίκησης ενώ το 2020 θα διεξαχθεί και σχετικό σχολείο ηγητόρων.