Εκπαίδευση σε Αντικείμενα Πεζικού

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024, έλαβε μέρος πρακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΛΕΦΕΔ Αττικής σε αντικείμενα πεζικού.

Στην εκπαίδευση αυτή συμμετείχαν μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής, του Συλλόγου Ευζώνων Προεδρικής Φρουράς και της Εθελοντικής Ομάδας «Προστασία».

Τα αντικείμενα που εκπαιδεύτηκαν όλα τα μέλη ήταν:

  • Τακτική κίνηση
  • Πυρ και κίνηση κατά την έφοδο και κατά την απαγκίστρωση
  • Εξουδετέρωση πολυβολείου

Η εκπαίδευση είναι συνεχής σε αντικείμενα πεζικού με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των μελών και ειδικά της ομάδας που θα συμμετάσχει στη ΤΑΜΣ «Μακεδονομάχος 2024» που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Απρίλιο, στις Σέρρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).