Εκπαίδευση σε αντικείμενα πεζικού στη μορφή αποστολής

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 έλαβε μέρος πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα πεζικού στη μορφή αποστολής.

Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής 1 βδομάδα πριν την άσκηση είχαν λάβει χάρτες και πληροφορίες και το τμήμα κλήθηκε να προβεί σε έκδοση διαταγής 5 παραγράφων και σχεδιασμό αποστολής

Την Κυριακή έγινε παρουσίαση στους εκπαιδευτής της διαταγής και του σχεδιασμού επιχείρησης και ξεκίνησε η άσκηση που περιελάμβανε;

  1. Τακτική κίνηση σε εχθρική περιοχή
  2. Διάβαση επικίνδυνων περιοχών
  3. Οργάνωση ΠΧΑ
  4. Οργάνωση παρατηρητηρίου
  5. Τοπογραφία και σπουδή εδάφους
  6. Ενέδρα
  7. Επάνοδος σε φίλιες γραμμές

Η εκπαίδευση ήταν αρκετά εποικοδομητική αφού τα μέλη είδαν στη πράξη τα πράγματα που έχουν διδαχθεί στα θεωρητικά μαθήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).

Μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες εδώ.