Εκπαίδευση σε Αντικείμενα Πεζικού για ΛΕΦΕΔ Αττικής και ΛΕΦΕΔ Ζακύνθου

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023, η ΛΕΦΕΔ Αττικής μαζί με κλιμάκιο της ΛΕΦΕΔ Ζακύνθου εκτέλεσαν εκπαιδευτική δραστηριότητα σε περιοχή της Αττικής.

Το τμήμα έλαβε αποστολή και έπρεπε να εκδόσει διαταγή 5 παραγράφων και να μεταβεί σε συγκεκριμένο σημείο όπου έπρεπε να εκτελέσει αναγνώριση.

Δόθηκε έμφαση στην οργάνωση περιπόλου και στον προσανατολισμό όπως και στην κατασκευή σκαριφήματος περιοχής.

Το τμήμα κάνοντας πορεία σε ορεινό έδαφος με χρήση προσανατολισμού έφτασε στον στόχο όπου εκτέλεσε αναγνώριση περιοχής. Εν συνεχεία δόθηκε απο το προϊστάμενο κλιμάκιο να γίνει κρούση κάτι που έγινε.

Τα μέλη των 2 σωματείων ΛΕΦΕΔ ασκήθηκαν στα αντικείμενα:

  1. Έκδοση διαταγής
  2. Οργάνωση περιπόλου
  3. Προσανατολισμός
  4. Σκαρίφημα περιοχής
  5. Τακτικές περιπόλων
  6. Αναγνώριση περιοχής
  7. Τακτική κρούση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).