Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής
Βάσει του νέου τρόπου λειτουργίας του τμήματος εκπαίδευσης της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής (ΛΕΦΕΔ Αττικής) θα λειτουργούν σχολεία δίμηνης διάρκειας όπου τα μέλη θα εμβαθύνουν σε αντικείμενα μάχης ομάδας πεζικού. Στο τέλος κάθε διμήνου θα υπάρχει επιχειρησιακή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

Έτσι, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής που παρακολούθησαν το σχολείο Μάχης σε Αστικό Περιβάλλον. κλήθηκαν να αξιολογηθούν. Υπήρξε γραπτή όσο και πρακτική εξέταση με σενάρια επί των αντικειμένων που διδάχτηκαν κατά την διάρκεια του σχολείου.
Σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι να κρίνουμε αλλά να βοηθήσουμε τα μέλη μας να δουν τις δυσκολίες, και να μάθουν από τα λάθη τους.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν πολύ θετικά αφού τα μέλη μας έδειξαν καθαρά την αναβάθμιση των γνώσεων και των τακτικών τους.
Κείμενο:Θ.Σ
Επιμέλεια κειμένων-φωτογραφίες:J.A
Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής

Εκπαίδευση σε αντικείμενα μάχης εντός αστικής περιοχής