Εκπαίδευση σε αντικείμενα Αστικού Αγώνα για τη ΛΕΦΕΔ Αττικής

Πρακτική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα σε αντικείμενα μάχης σε αστικό περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, σε χώρο εντός Αττικής, σε συνεργασία με τη ΣΔΒ.

Σκοπός ήταν να γίνει εκπαίδευση ώστε να καλυφθούν αντικείμενα που αφορούν το πλαίσιο γνώσεων που αφορά τον Αστικό Αγώνα.

Αρχικά έγινε έλεγχος οπλισμού και πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις οπλομαχίας με επώμιση σε διαφορετικές στάσεις βάλλοντος και εν συνεχεία βασική χρήση ισχαιμικού επιδέσμου  (τουρνικέ), τοποθέτηση σε στάση ανάνηψης στο πεδίο της μάχης και 2 τρόπους μεταφοράς τραυματία στο πεδίο μάχης.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι αντικείμενα

  • Έκδοση διαταγής
  • Προσέγγιση κτιρίου στόχου
  • Είσοδος σε κτίριο 
  • Τακτική κίνηση εντός κτιρίων 
  • Είσοδος σε δωμάτιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).