Εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

Εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
Την Κυριακη 19 Μαίου ημερομηνία ιστορικής μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού η ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκε, διότι δεν είναι μόνο οι ευχές να μην ξαναγίνει Γενοκτονία αλλά να είμαστε και έτοιμοι να μην επιτρέψουμε να ξαναγίνει.
Με αυτό το σκεπτικό τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC) δηλαδή στην παροχή α’ βοηθειών στο πεδίο της μάχης.

Μετά το θεωρητικό σκέλος της Τετάρτης 15 Μαίου ακολούθησε την Κυριακή το πρακτικό σκέλος όπου διδάκτηκαν οι τακτικές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας βάση κανονισμών του ΝΑΤΟ.
Καλύφτηκαν οι τομείς:
1. Διαλογή θυμάτων
2. Αξιολόγηση κατάστασης
3. Παροχή Α’ Βοηθειών βάση του αλγόριθμου MARCH ON που αναλύεται ώς εξής:
Massive Bleedings
Airway
Breathing
Circulation
Heat Injuries- Head Injuries
Open Wounds
No pain
4. Στην ατομική φροντίδα με την ατομική τοποθέτηση τουρνικέ και αιμοστατικού επιδέσμου
5. Στην μεταφορά θυμάτων
Η εν λόγω εκπαίδευση φάνηκε χρήσιμη στα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής στην περσινή τραγωδία στο Μάτι. Έτσι, η εν λόγω εκπαίδευση δεν είναι μόνο για το πεδίο της μάχης αλλά και σε σοβαρές καταστροφές όπως η περσινή τραγωδία.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, τα μέλη μας συμμετείχαν στην πορεία μνήμης για την επέτειο των 100 χρόνων από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, βροντοφωνάζοντας το “ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ”!!!
Εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

Εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

Εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ στο Tactical Combat Casualty Care (TCCC)