Εκπαίδευση ΛΕΦΕΔ Αττικής στο MOUT

Την Κυριακή 02 Απριλίου 2023 διεξήχθη εκπαίδευση της ΛΕΦΕΔ Αττικής στην μάχη σε κατοικημένους τόπους (Military Operations Urban Terrain : MOUT).

Η πρώτη φάση περιείχε θεωρητική εκπαίδευση και η δεύτερη φάση περιείχε πρακτική εκπαίδευση όπου τα μέλη εκπλήρωναν τα αντικείμενα σε ατομικό επίπεδο αλλά και χωρισμένοι σε ομάδες των 2 και 4 ατόμων.

Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής εκπαιδεύτηκαν στα κάτωθι αντικείμενα:

  • Οπλασκήσεις πρακτικής σκοποβολής
  • Σχεδίαση και οργάνωση κρούσης
  • Τακτική τοποθέτηση υποστήριξης- αποκοπών
  • Τακτική κίνηση προς το στόχο
  • Κίνηση εντός οδών
  • Τακτική κίνηση εντός κτηρίων
  • Εκκαθάριση κτιρίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).