Εισαγωγή στο CQB για τα νεοεισερχόμενα μέλη

Στην βασική εισαγωγή της Μάχης Εκ του Σύννεγυς (CQB) εκπαιδεύτηκαν τα νεοεισερχόμενα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής και της Εθελοντικής Ομάδας «Προστασία», το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 σε περιοχή της Αττικής.

Τα μέλη εκπαιδεύτηκαν στα εξής αντικείμενα:

  • Προσέγγιση κτηρίου
  • Είσοδος και εκκαθάριση σε κτήριο
  • Είσοδος και εκκαθάριση σε δωμάτιο
  • Κίνηση σε σκάλες και εκκαθάριση
  • Εξουδετέρωση εχθρικών δυνάμεων εντός κτηρίου και δωματίων

Όλα τα μέλη χωρίστηκαν σε όλα τα σενάρια σε ομάδες των 2, 3 και 5 ατόμων για την καλύτερη εξοικείωση και εξομοίωση της εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ανάγκες προσομοίωσης της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήθηκαν ομοιώματα τύπου airsoft και όλα τα μέλη μας, έφεραν όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά, μάσκα, γάντια).