Δωρεά εξομοιωτή στη ΣΠΖ από έφεδρους Αξκούς

Το Σεπτέμβριο 2022 πραγματοποιήθηκε το Α’ Σχολείο Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και Ειδικών Δυνάμεων. Το Σχολείο έλαβε χώρα στη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας.

Έφεδροι Αξιωματικοί του Σχολείου, άνδρες που στην καθημερινότητα τους είναι επαγγελματίες και οικογενειάρχες, εφαρμόζουν όσα εκπαιδεύτηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη ΣΕΑΠ, στη ΣΜΧ, στο ΚΕΑΠ, στη ΣΧΑΛ και στη ΣΠΖ: Ηγεσία, Οργάνωση, Αξιολόγηση Αποφάσεων, Ομαδικότητα.

ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ αποφάσισαν ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ από την εκπαίδευση τους στη ΣΠΖ και να δωρίσουν έναν τελευταίας τεχνολογίας εξομοιωτή για τις ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των συμμάχων κρατών.

Οι ως άναφερόμενοι Αξιωματικοί παρέδωσαν τον εξομοιωτή και την επιστολή της δωρεάς τους και είναι οι:

ΕΦ Υπλγοι (ΠΖ):

 • Ιωάννου Αντώνιος, Αρχηγός Σχολείου
 • Δερδενές Αναστάσιος (Ειδικές Δυνάμεις)
 • Σκαμάγκας Ευάγγελος

ΕΦ Ανθλγοι (ΠΖ):

 • Σταθόπουλος Ιωάννης
 • Βέργης Αθανάσιος  (Ειδικές Δυνάμεις)
 • Βαρδαλάς Θωμάς  (Ειδικές Δυνάμεις)
 • Αγαθοκλής Δημήτριος
 • Δήμας Μιχαήλ
 • Καϊκματσόγλου Εμμανουήλ
 • Γεράνης Βασίλειος
 • Νέτικος Γεώργιος
 • Σαράκης Σπύρος  (Ειδικές Δυνάμεις)
 • Γεωργακάκος Βασίλειος