ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ συνδέσμων της ΠΟΕΕΦΕΔ, η ΛΕΦΕΔ
Αττικής συνεκπαιδεύτηκε με την ΣΕΕΔΑ στο αντικείμενο Μάχη σε Αστικό Περιβάλλον. Εκεί οι έφεδροι των δύο συνδέσμων αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες και εκπαιδεύτηκαν στα εξής αντικείμενα:

Αποκλεισμός κτηρίου -στόχου
•Είσοδος σε κτήριο
•Εκκαθάριση κτηρίου
•Ταχεία σκόπευση σε κατάσταση πίεσης
•Αντίδραση σε εκκαθάριση οικείας σε κατάσταση πίεσης


Η συνεργασία της ΛΕΦΕΔ Αττικής με τους υπόλοιπους συνδέσμους- μέλη της ΠΟΕΕΦΕΔ θα συνεχιστεί και στο μέλλον προς όφελος της ομόνοιας και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εφέδρων.