Διάδοση ψευδούς μηνύματος

Προσοχή στις «πληροφορίες» που λαμβάνετε. Όλοι μας έχουμε διδαχθεί στην θητεία μας το πως λειτουργεί το ΦΑΠ.