ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Tη Κυριακή 2 Ιουνίου ξεκινάει νέα εκπαιδευτική ενότητα διάρκειας 20 ωρών με θέμα:
“ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ”
Το μάθημα περιέχει πολλαπλά εκπαιδευτικά θέματα και ερεθίσματα ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης εικόνα στον εκπαιδευόμενο.
Θα γίνει χρήση οπτικού υλικού καθώς και εκτεταμένη πρακτική.

Στο τέλος της ενότητας θα δωθούν εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου επιτυχούς μαθητείας από τη Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής,
οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι της ενότητας θα πάρουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σχολείο είναι φυσικά δωρεάν και είναι μόνο για τα ενεργά μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής.