Βασικές Αρχές Επιβίωσης

Τη Τετάρτη 19 Ιουνίου ξεκινάει νέα εκπαιδευτική ενότητα με αντικείμενο:
“ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ”.
Το θέμα αυτό μετά την ολοκλήρωση του θα συνεχισθεί με εξειδικευμένα αντικείμενα όπως επιβίωση πεδίου μάχης, επιβίωση σε ορεινό περιβάλλον – θαλάσσιο – αστικές περιοχές, επιβίωση σε ακραίες συνθήκες, επιβίωση σε αιχμαλωσία κλπ

Τα σχολεία αυτά αν και συνδέονται γνωσιολογικά αλλά και οργανικά μεταξύ τους, θα διδάσκονται σε πλήρεις αυτοτελείς ενότητες και στο τέλος κάθε περιόδου θα δίνεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.