ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΠΛΙΤΗ

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης της σφαγής των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης (Σεπτεμβριανά 1955) η ΛΕΦΕΔ πραγματοποίηση την πρώτης της εκπαιδευτική δραστηριότητα με αντικείμενο την ατομική τακτική οπλίτη.

Καλύφτηκαν οι τομείς εξοπλισμού και φόρτου μάχης βάση του κανονισμού του ΝΑΤΟ, παραλλαγή, απόκρυψη, κάλυψη και τακτική κίνηση.

Τα μέλη της ΛΕΦΕΔ πολλα εκ των οποίων νέα μέλη, διδάκτηκαν βασικές αρχές του πεζικού και μπήκαν στο βασικό σχολείο πεζικού που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους.