ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τη Κυριακή 22-6 νωρίς το βράδυ έγινε πρακτική εκπαίδευση με αντικείμενο τον τρόπο ασφάλισης και ελέγχου φίλιας περιοχής.
Σύμφωνα με το σενάριο υπήρχε συγκρότημα κτηρίων σε πρόσφατα φίλια περιοχή όπου υπήρχαν επιστήμονες

οι οποίοι δε γνωρίζαμε αν είναι φίλιοι. Έπρεπε να γίνει ασφάλιση της περιοχής για όσο χρόνο χρειαζότανε για την αξιολόγηση των διαθέσεων των επιστημόνων και τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών και υλικών.


Οι ομάδες ξεκίνησαν από ασφαλή χώρο και κατευθύνθηκαν προς το συγκρότημα, μετά από μία γρήγορη παρατήρηση του χώρου από ασφαλή απόσταση, η κάθε ομάδα προχώρησε προσεκτικά προς το χώρο ευθύνης της. Οι οδοί εισόδου-εξόδου στο συγκρότημα ασφαλίστηκαν από δύο check point αριστερά και δεξιά του συγκροτήματος για οχήματα και πεζούς. Σε κάθε check point υπήρχε ομάδα τεσσάρων ατόμων και παρατηρητής- ελεύθερος σκοπευτής σε ψηλό σημείο. Ενώ μία τρίτη ομάδα ανέλαβε να μιλήσει με τους επιστήμονες με σκοπό να μαζέψει πληροφορίες και να αξιολογήσει τις διαθέσεις τους.


Στα check point λόγω της συνεχούς εκπαίδευσης πάνω στο τρόπο ελέγχου αποφασίστηκε από τον εκπαιδευτή να ανέβει το επίπεδο δυσκολίας για να δει τις αντιδράσεις τόσο των ομαδαρχών όσο και της ομάδας, με σενάρια όπως έλεγχος ταυτόχρονα οχήματος και διερχόμενου πεζού, επίθεση οπλισμένων προς το check point την στιγμή του ελέγχου και έλεγχο παγιδευμένου οχήματος με εκρηκτικά.


Ταυτόχρονα δουλεύτηκε και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων όταν δεν πρέπει να γίνει επικοινωνία μέσω ασυρμάτων.


Αφού η τρίτη ομάδα αξιολόγησε τις πληροφορίες που ανέκτησε αποφασίστηκε η μεταφορά των υλικών που βρήκαν καθώς και η μεταφορά δύο ατόμων που ήθελαν να συνεργαστούν (μία επιστήμονας και ο υιός της), σε ασφαλή περιοχή. 


Η πορεία φυσικά των ομάδων προς την ασφαλή περιοχή δεν ήταν αμέριμνη. Στη σκοτεινή διαδρομή τους έγινε επίθεση, με σκοπό του εκπαιδευτή να δει τις αντιδράσεις για τη προστασία των ατόμων και των υλικών από τις ομάδες.


Τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση ήταν αξιόλογες και διδακτικές για όλους μας.