ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

Την Τετάρτη 8-5-2013 πραγματοποιήθηκε το πρώτο μέρος εκπαιδεύσεως με θέμα “ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ” συνολικής διάρκειας 20 ωρών ( 4 ημέρες).

Η ενότητα αυτή περιέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Μερικά από τα θέματα της εκπαίδευσης είναι
α- Βασικές αρχές μηχανισμών
β- Κανόνες ασφάλειας σκοπευτηρίου – αγώνων – εκπαιδεύσεων και πεδίου μάχης
γ- Είδη πυρομαχικών και συμπεριφορά τους σε διαφορετικού τύπου όπλα και καιρικές συνθήκες
δ- Εμπλοκές και θεραπεία αυτών
ε- Αστοχία υλικού και προβλεπόμενες ενέργειες