Αρχές καταρρίχησης

Συνεχίζοντας την εκπαίδευση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας τη Τετάρτη 25-6 το απόγευμα έγινε στα
γραφεία της Λέσχης μας εκπαίδευση σε ‘’Αρχές καταρρίχησης -υλικά – κόμποι’’.


Τα μέλη της Λέσχης μας εκπαιδεύτηκαν τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος.


Τόσο τα νέα μέλη που αποκόμισαν νέες γνώσεις όσο και τα παλιά που τις ξεσκόνισαν έφυγαν με άριστες εντυπώσεις.