ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΙΚΟΥ

Τη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής πραγματοποίησαν εκπαιδευτική δραστηριότητα με
αντικείμενα ατομικής τακτικής και πεζικού. Τα μέλη εκπαιδεύτηκαν στα παρακάτω αντικείμενα:


Ατομικός φόρτος και υλικά μαχητή πεζικού
Κάλυψη
Απόκρυψη
Παραλλαγή
Κατασκευή πρόχειρων και οργανωμένων αμυντικών θέσεων ομάδας και διμοιρίας πεζικού
Τακτική κίνηση ομάδος και διμοιρίας πεζικού
Επιθετικές ενέργειες ομάδας και διμοιρίας πεζικού σε ανοιχτό και σε ορεινό πεδίο
Ελιγμούς μάχης ομάδος και διμοιρίας πεζικού


Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό σκέλος ενώ έγινε και ανάλυση λαθών με σκοπό τη βελτίωση μας. 


Σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας ήταν η εκμάθηση της σωστής ατομικής τακτικής οπλίτη και των βασικών κανόνων άμυνας, κίνησης και επίθεσης πεζικού που πρέπει όλοι οι έφεδροι ανεξαρτήτου όπλου-σώματος, βαθμού κ.α. να γνωρίζουν.