Αμυντικός Αγώνας Πεζικού

Τη Κυριακή 23 Οκτωβρίου τα μέλη της ΛΕΦΕΔ Αττικής, στα πλαίσια του βασικού σχολείου πεζικού,
εκπαιδεύτηκαν στο αντικείμενο του αμυντικού αγώνα πεζικού σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο με συμπεράσματα από σύγχρονους πολέμους.

Καλύφτηκαν τα αντικείμενα:

Επιλογή και κατάληψη πρόχειρης αμυντικής θέσης
Επιλογή γραμμής άμυνας ομάδας- διμοιρίας- λόχου πεζικού
Επιλογή και κατασκευή αμυντική θέσης
Επιβραδυντικός αγώνας πεζικού
Απαγκίστρωση δυνάμεων
Διενέργεια αντεπιθέσεων
Βασικές αρχές ενεδρών