Άσκηση σε αντικείμενα αγώνα πεζικού

Άσκηση σε αντικείμενα αγώνα πεζικού

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου έλαβε μέρος το γραπτό διαγώνισμα όπου τα μέλη της ΛΕΦΕΔ κλήθηκαν να δείξουν τις θεωρητικές τους γνώσεις πάνω σε αντικείμενα του πεζικού.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου έλαβε μέρος το πρακτικό σκέλος της αξιολόγησης όπου έπρεπε τα μέλη της ΛΕΦΕΔ να δράσουν σαν διμοιρία πεζικού σε διάφορα σενάρια επίθεσης, άμυνας, τακτικής κίνησης κ.α.

Εκεί εκτός απο τα αντικείμενα ατομικής τακτικής έπρεπε να δείξουν τις γνώσεις τους σε τακτικές πεζικού σε επίθεση, προέλαση, και άμυνα όπως και σε γνώσεις επικοινωνιών, Ά βοηθειών πεδίου μάχης και χρήσης οπλισμού.


Η αξιολόγηση έχει σαν σκοπό τα μέλη να δουν τα λάθη τους και να τα διορθώσουν με σκοπό να γίνουν καλύτεροι