Άγιος Γεώργιος: Προστάτης του Στρατού Ξηράς

 Χρόνια πολλά στους Γεώργηδες και τις Γεωργίες. Χρόνια πολλά στον Στρατό Ξηράς.

Είθε ο Άγιος Γεώργιος να σας προστατεύει.